Brand-Veilig Totaalaanpak BV verzorgt alle brandwerende isolatie van doorvoeringen in uw brandscheidingen. In ieder pand zijn brandscheidingen en rookscheidingen aangebracht conform de eisen uit het bouwbesluit.

Uiteraard is het tijdens (maar ook na) de uitvoering van een bouw noodzakelijk om in wanden en vloeren sparingen te maken voor het doorvoeren van leidingen, kabels, kabelgoten en kanalen. Hierdoor wordt, bij sparingen groter dan 25 mm , de brandscheiding en rookscheiding teniet gedaan. Om wel aan deze eis te blijven voldoen dient de sparing brandwerend te worden gedicht. De brandwerendheid van de gedichte sparing dient gelijk te zijn aan de brandwerendheid van de wand zelf.

Gecertificeerd Brand-Veilig Totaalaanpak BV verzorgt dit door toepassing van volledig geteste en TNO gecertificeerde brandwerende doorvoeringsystemen en materialen. Iedere sparing ten gevolge van sanitair, bekabeling, pijpen etc worden door Brand-Veilig op de juiste wijze afgewerkt.

Brand-Veilig Totaalaanpak BV verwerkt alle doorvoeringen op tekening, en specificeert deze op nummer in controlelijsten. Dit systeem van tekeningen en lijsten is de ideale basis voor het jaarlijks onderhoud en beheer van de brandscheidingen. Veelal neemt Brand-Veilig Totaalaanpak deze lijsten met tekeningen over in het brandveiligheiddossier.

Snelle en adequate uitvoering De monteurs van Brand-Veilig Totaalaanpak BV staan voor u klaar. Brand-Veilig Totaalaanpak BV kent een hoge mate van flexbiliteit waardoor wij snel en adequaat op uw aanvraag en opdracht kunnen reageren.