Brand-Veilig Totaalaanpak BV verzorgt met eigen monteurs alle installatietechnische maatregelen voor het aanpassen en verbeteren van uw brandcompartimenten.

Brandkleppen: In ventilatiekanalen dienen ter plaatse van wanddoorgangen in brandscheidingen brandkleppen geplaatst te worden om brandvoortplanting tegen te gaan. De brandkleppen worden automatisch afgesloten wanneer zij een bepaalde temperatuur bereiken. Brand-Veilig Totaalaanpak BV hanteert hierbij de kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in het LuKA kwaliteitssysteem en voldoen aan de NEN 6077 en NEN- EN 1366.

Brandwerend uitvoeren: In sommige situaties is het noodzakelijk om de ventilatiekanalen te blijven gebruiken in geval van brand. Deze kanalen dienen dan echter wel brandwerend uitgevoerd te zijn. Dit kan men bereiken door de kanalen brandwerend te bekleden of door de zelfstandige kanalen te maken opgebouwd uit brandwerende plaat. Brand-Veilig Totaalaanpak BV kan deze meer bouwkundige werkzaamheden met eigen monteurs uitvoeren.

Brandslanghaspels: Brand-Veilig adviseert en levert in het uitbreiden en vervangen van de brandslanghaspels.

Brandveiligheidsdossier Brand-Veilig Totaalaanpak BV neemt de brandkleppen op in het brandveiligheidsdossier. Dit brandveiligheidsdossier is een specifiek voor een gebouw opgesteld dossier dat alle aspecten omvat op het gebied van brandveiligheid.

Met dit brandveiligheid heeft u in één dossier direct alle zaken bij de hand, het ideale hulpmiddel bij overleg met het bevoegd gezag (brandweer en gemeente) en met de verzekeringsmaatschappijen.