Brand-Veilig Totaalaanpak BV kan in overleg met u een voorstel uitwerken voor het volledig verzorgen van de jaarlijkse controle en onderhoud op het gebied van brandveiligheid.

Tijdens dit jaarlijks onderhoud kunnen wij voor u verzorgen:

  • controle en revisie van de brandwerende doorvoeringen;
  • controle en onderhoud van de brandkleppen;
  • controle en onderhoud van de brandmeldcentrale en ontruiming;
  • update en revisie van het bedrijfsnoodplan;
  • ┬áverzorgen van de ontruimingsoefening;
  • ┬átest van de systemen.

Deze jaarlijkse controle wordt door Brand-Veilig eenduidig in rapporten gedocumenteerd, waarmee u een overtuigend bewijs heeft naar het bevoegd gezag (brandweer en gemeente) en uw verzekeraar.