Brand-Veilig Totaalaanpak bv bestaat uit een hecht team van ervaren adviseurs en monteurs op het gebied van brand-veiligheid. Ons team van adviseurs, tekenaars en ontwerpers draagt zorg voor alle zaken op het gebied van advisering en vergunningen. Ons uitvoeringsteam draagt zorg voor de correct afwerking van doorvoeringen, brandkleppen, brandscheidingen en installatietechnische aanpassingen.

Er wordt in de uitvoering alleen gewerkt met TNO en ISO goedgekeurde werkwijzen en materialen.

Landelijk: Brand-Veilig is gevestigd in Elst, de ideale uitvalbasis voor de uitvoering van werkzaamheden in het hele land.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Mede vanuit het werkgebied “menselijke veiligheid” tracht Brand-Veilig haar bedrijfsvoering op een zo maatschappelijke verantwoorde wijze uit te voeren. Alle kernprocessen van het bedrijf spelen een rol bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van inkoop tot personeelsbeleid en marketing. Op een aantal aspecten zijn reeds concrete resultaten geboekt:

  • milieubelasting: Brand-Veilig totaalaanpak bv selecteert haar materialen waar mogelijk op de milieubelasting, zowel bij de verwerking, doch ook aan het eind van hun levensfase of wanneer ze effectief (bij brand) dienen te zijn;
  • arbeidsintegratie: Brand-Veilig totaalaanpak bv heeft reeds een steentje bij kunnen dragen aan een aantal re-integratietrajecten;
  • auto’s: onnodige ritten worden voorkomen en het gehele wagenpark is uitgerust met roetfilters en er loopt een programma van “het nieuwe rijden”;
  • energiebeleid: Bij Brand-Veilig totaalaanpak bv schakelen we bij afwezigheid altijd de lichten en apparaten uit, voorkomen overbodig verpakkingsmateriaal, scheiden we en recyclen we  zoveel mogelijk afval en letten we bij de aanschaf van producten en diensten op hun energieverbruik.