Brand-Veilig Totaalaanpak BV levert, installeert en onderhoudt vluchtwegsignalering, vluchtrouteverlichting en noodverlichting.

Om te kunnen voldoen aan de voorschriften van de Nederlandse overheid moet uw gebouw voorzien zijn van vluchtwegsignalering zoals omschreven in de norm NEN 6088. De vluchtwegsignalering als geleverd en geïnstalleerd door Brand-Veilig Totaalaanpak BV voldoet ruimschoots aan deze norm.

Brandveiligheiddossier Brand-Veilig Totaalaanpak BV neemt de vluchtwegsignalering op in het brandveiligheiddossier. Dit brandveiligheiddossier is een specifiek voor een gebouw opgesteld dossier dat alle aspecten omvat op het gebeid van brandveiligheid.

Met dit brandveiligheiddossier heeft u in één dossier direct alle zaken bij de hand, het ideale hulpmiddel bij overleg met het bevoegd gezag (brandweer en gemeente) en met de verzekeringsmaatschappijen.

Snelle en adequate dienstverlening. De adviseurs en medewerkers van Brand-Veilig Totaalaanpak BV staan voor u klaar om in een zo kort mogelijk tijdsbestek op een flexibele wijze u van dienst te zijn.